Baur Engineering Works e.K.

Wiesäcker 8
D-88471 Laupheim-Bihlafingen

Email: info@baur-engineering.de
Tel.: (+49) 7392 939 2773
Fax: (+49) 7392 939 2774

Właściciel firmy: Walter Andreas Baur

Podatkowy numer identyfikacyjny zg. z § 27a

Numer identyfikacyjny: DE 213136954
Rejestr handlowy przy Sądzie Rejonowym w Ulm: HRA 725565

Odpowiedzialny za treść zg. z § 6 MDStV: Walter Andreas Baur

 

§ 1 Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość strony internetowej

Witamy na stronie baur-engineering.de („strona internetowa”). Niniejsza strona została udostępniona przez firmę Baur Engineering Works („dostawca”). Tworząc zawartość tej strony internetowej dołożyliśmy wszelkich starań. Dostawca nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z treści niniejszej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko. Opinie imienne odzwierciedlają opinię danego autora, a niekoniecznie opinię usługodawcy.

Dostępność strony internetowej

Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić usługę pobierania danych z jak najmniejszą przerwą. Jednak nawet największa staranność i staranność nie zawsze są w stanie zapobiec przestojom. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania świadczenia usługi w dowolnym momencie.

Połączenia zewnętrzne

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za te strony spoczywa na odpowiednim właścicielu. Kiedy link zewnętrzny został utworzony po raz pierwszy, dostawca sprawdził zawartość zewnętrzną w celu ustalenia, czy nie doszło do naruszenia prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca przyjmuje zawartość tych linków lub odnośników jako swoją własną. Nie jest rozsądne oczekiwać, że dostawca będzie stale monitorować linki zewnętrzne bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, odnośnik zewnętrzny zostanie natychmiast usunięty.

Reklama

Za treść reklam odpowiada ich autor, podobnie jak za treść reklamowanej strony internetowej. Przedstawienie reklamy nie jest równoznaczne z akceptacją przez dostawcę.

Brak stosunku umownego

Korzystanie ze strony internetowej usługodawcy w żaden sposób nie pociąga za sobą nawiązania stosunku umownego między użytkownikiem a usługodawcą. Nie można zatem wysuwać wobec usługodawcy żadnych roszczeń umownych ani quasi-umownych.

 

§ 2 Prawo autorskie

Informacje publikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji, które nie jest usankcjonowane przez niemieckie prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody autora lub twórcy. Dotyczy to w szczególności powielania, edycji, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich oznaczone jako takie. Nieuprawnione kopiowanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze. Kopiowanie i pobieranie dozwolone jest wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Odnośniki do strony internetowej dostawcy są mile widziane w każdej chwili i nie wymagają zgody dostawcy strony internetowej. Reprezentacja tej strony w różnych formatach jest dopuszczalna tylko na podstawie umowy.

 

§ 3 Ochrona danych

Naszą Politykę Prywatności można znaleźć tutaj.

 

§ 4 Prawo właściwe

We wszystkich sprawach stosuje się właściwe prawo Republiki Federalnej Niemiec.

 

 

Wsparcie

Wspierany przez pws_agency