Baur Engineering Works e.K.

Wiesäcker 8
D-88471 Laupheim-Bihlafingen

Email: info@baur-engineering.de
Tel.: (+49) 7392 939 2773
Fax: (+49) 7392 939 2774

Dyrektor zarządzający: Walter Andreas Baur

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27 a

Ustawa o podatku od wartości dodanej: DE 213136954
Rejestr handlowy Sąd Rejonowy w Ulm: HRA 725565

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 6 MDStV: Walter Andreas Baur

 

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się identyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Mają Państwo również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Analizy i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej można statystycznie ocenić Twoje zachowanie podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie możesz odszukać pochodzenia tego zachowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia sprzeciwu w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

prywatność danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Baur Engineering Works e.K. Wiesäcker 8
88471 Laupheim-Bihlafingen, Niemcy

Dyrektor zarządzający: Walter Andreas Baur

tel.: (+49) 7392 939 2773  |  E-Mail: info@baur-engineering.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych, znajduje się w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i godne ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub że przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów DSGVO podmioty danych mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub w państwie członkowskim, w którym są zatrudnione lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i korygowanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionują Państwo dokładność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania egzaminu mają Państwo prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było / jest niezgodne z prawem, mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usuwania.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usuwania.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy wziąć pod uwagę interesy Państwa i naszej firmy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem ich przechowywania – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

   

  3. zbieranie danych na naszej stronie internetowej

  Pliki dziennika serwera

  Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Tak:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • odsyłacz URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

  Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

  Dane te gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w bezbłędnym pod względem technicznym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

  formularz kontaktowy

  W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

  Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone aż do cofnięcia.

  Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

  Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

  Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszelkimi danymi osobowymi (nazwa, zapytanie) z niego wynikającymi będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

  Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas wniosków.

  Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostaną u nas do momentu zażądania od nas ich usunięcia, do momentu cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

   

  4. wtyczki i narzędzia

  Google Maps

  Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać adres IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

  Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

  Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

  Źródło: www.e-recht24.de